Excess Inventory

5 relevante trends in supply chain management die betrekking hebben op overtollig voorraadbeheer

04. 05. 2023
Overtollige voorraad kan een hoofdpijn dossier zijn voor elk bedrijf. Het neemt kapitaal en waardevolle magazijnruimte in beslag en kan uiteindelijk leiden tot veroudering of verspilling. Als gevolg hiervan is het beheer van overtollige voorraden een belangrijk aandachtspunt geworden voor supply chain managers, vooral in de nasleep van de COVID-19-pandemie en de impact ervan op de wereldhandel.
Shutterstock 28441864

Hier zijn 5 relevante trends in supply chain management die een relatie hebben met overtollig voorraadbeheer.

1. Meer aandacht voor vraagplanning en prognoses

Een van de belangrijkste oorzaken van overtollige voorraad is een slechte vraagplanning. Wanneer bedrijven de vraag overschatten, krijgen ze een overtollige voorraad die ze moeilijk kunnen verkopen. Omgekeerd kan het onderschatten van de vraag leiden tot voorraadtekorten, verloren verkopen en gemiste kansen. Om overtollige voorraad te voorkomen, richten veel supply chain managers zich op het verbeteren van hun vraagplanning en prognosemogelijkheden. Dit omvat het gebruik van data-analyse, machine learning en kunstmatige intelligentie om vraagpatronen van klanten beter te begrijpen en toekomstige verkopen te voorspellen.


2. Nadruk op agile supply chain management

In de nasleep van de COVID-19-pandemie werden veel bedrijven overrompeld door plotselinge verstoringen van hun toeleveringsketens. Als gevolg hiervan is er een hernieuwde nadruk komen te liggen op agile supply chain management, waarbij de nadruk ligt op flexibiliteit en reactievermogen. Door een flexibele benadering te hanteren, kunnen bedrijven zich sneller aanpassen aan veranderingen in de vraag, doorlooptijden verkorten en overtollige voorraden vermijden.


3. Meer gebruik van just-in-time (JIT) voorraadbeheer

Just-in-time voorraadbeheer is een methode die erop gericht is voorraadniveaus te minimaliseren door alleen goederen te bestellen en te ontvangen wanneer ze nodig zijn. Deze aanpak kan met name effectief zijn in sectoren met snel bewegende producten, waar overtollige voorraden snel overbodig kunnen worden. Door voorraadniveaus te verminderen en vaker te bestellen, kunnen bedrijven het risico op overtollige voorraad verminderen en kapitaal vrijmaken voor andere doeleinden.


4. Toenemende acceptatie van automatisering en digitale technologieën

Automatisering en digitale technologieën hebben het potentieel om supply chain-activiteiten te stroomlijnen, de voorraadnauwkeurigheid te verbeteren en het risico op overtollige voorraad te verminderen. Geautomatiseerde voorraadvolgsystemen kunnen bijvoorbeeld realtime inzicht bieden in voorraadniveaus, waardoor bedrijven snel overtollige voorraad kunnen identificeren en actie kunnen ondernemen om deze te verminderen. Evenzo kunnen digitale technologieën zoals blockchain de transparantie en traceerbaarheid van de toeleveringsketen verbeteren, waardoor het risico op voorraadverlies of diefstal wordt verminderd.


5. Groeiende aandacht voor principes van duurzaamheid en circulaire economie

Overtollige voorraden kunnen negatieve gevolgen hebben voor het milieu, vooral als producten worden weggegooid of worden weggegooid. Als gevolg hiervan nemen veel bedrijven principes van duurzaamheid en circulaire economie over in hun praktijken op het gebied van supply chain management. Dit omvat strategieën zoals herontwerp, herfabricage en recycling van producten, waarmee verspilling kan worden verminderd en nieuwe waarde kan worden gecreëerd uit overtollige voorraad.


Tot slot, dit zijn enkele van de trends die naar voren zijn gekomen in supply chain management, die betrekking hebben op het beheer van overtollige voorraden. Door deze praktijken toe te passen, kunnen bedrijven het risico op overtollige voorraden verminderen en kapitaal vrijmaken voor andere doeleinden, terwijl ze ook hun ecologische duurzaamheid en algehele prestaties van de toeleveringsketen verbeteren.